ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Информация за родители

 

През месец юни 2022 г. учителите от ДГ „Калина“ изготвиха проектно предложение за участие в Национална програма „Хубаво е в детската градина“.

Проектното  предложение бе одобрено и от учебната 2022-2023 г. работим по Националната програма.

С иновативната практика „Да задвижим колелото“ – занимания на децата по пластика, грънчарство, туристическа дейност, колоездене и игри създадохме условия за качествено интеркултурно образование. Всички пет и шест годишни деца творят и спортуват заедно, изпитват радост и удовлетворение от своите постижения.

Учители и помощник възпитатели се обучиха да работят с грънчарско колело

Детската градина е място за утвърждаване на детския стремеж и потребност от творчество и от движение.

В планираните дейности активно участие взема и родителската общност. Членовете на семействата придружават малчуганите по време на техните игри и разходки сред природата, участват в открити практики, работят заедно  с учителите и децата си в ателието по грънчарство.

 

 

 

През учебната 2022 /2023 г. екипа на ДГ „Калина“ работи  по схемите – „Училищен плод” и „Училищно мляко” . Дейностите са съобразени с Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения

Обхванати са всички деца, посещаващи ДГ „Калина“. Доставките по схемите са   от месец октомври до месец април. В посочения период децата от всички групи ще получават пресен плод (банан, портокал, мандарина, ябълка, круша, грозде, праскова) и млечни продукти (прясно и  кисело мляко  и кашкавал по БДС.

Проекта е финансиран от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет- Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция.

Целта  е децата да придобият навици за здравословно хранене, а също така и да се информират родителите за значението на плодовете за изграждане на навици за здравословно хранене у децата им.

Доставчик  е фирма „Дойчев-МТВ“- ЕООД

 Информация за фирма „Дойчев-МТВ“- ЕООД

http://dgkalina-sliven.com/uploads/CCF_000760.pdf

 График на доставките

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf

 В помощ на родителите

Съвети за добро поведение 

https://trepkaslavova.com/savet-za-roditeli/  

5 ефективни начина за управление на неконтролируемите деца 

https://www.ihelpkids.eu/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/

 

Семейството и възпитанието и обучението по БДП

 https://bdp-bg.net/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/