ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Събития

Учебна 2019 - 202- година

Най- значимата дата, която отбелязахме през 2019 г. беше 60 годишния  юбилей на детска градина „Калина“.

На 12.12.2019 г. се състоя тържествен концерт „Моята мечта”, посветен на шейсетата годишнина на нашата детска градина Той се проведе на сцената на зала „Зора”.

Сценарист, хореограф и режисьор на спектакъла беше г-жа Терзиева-директор. Текста, песните, музикално-двигателните импровизации и танците бяха подбрани много прецизно и професионално.

В подготовката на празника активно се включиха по-голямата част от учителите. Най- дейно участие в подготовката взеха: г-жа Терзиева-директор, г-жа Стоянова - главен учител; старши учителите: г-жа Димитрова г-жа Узунова, г-жа Стайкова, г-жа Петрова, г-жа Николова и г-жа Здравка Кондева. Тези педагогически специалисти работиха усилено повече от месец, за да подготвят децата, костюмите, декора за сцената, реквизитите, поканите за гостите, плакат с логото на детската градина. В подготовката на празника се включиха и родители на децата.

Целите на празника „ Моята мечта” бяха:

* Съвместна сценична изява на деца от различни етнически общности за утвърждаване на интеркултурното образование и възпитание на децата като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

* Съпреживяване на радостни чувства от деца, родители, учители и гости на празника и удовлетвореност от колективните творчески постижения.

* Придобиване на самочувствие и усещане за равнопоставеност и самоценност у децата от всички етноси

* Създаване на усещане у деца, родители и учители за принадлежност и привързаност към семейството, към институционалната общност, към родния край и към Родината.

* Укрепване на взаимоотношенията на доверие, партньорство и уважение между екипа на детската градина и родителите. Утвърждаване на авторитета на детската градина.

Водещи на празника бяха: г-жа Здравка Кондева и петгодишната Божидара Костадинова, в ролята на Калина.

Спектакълът се отличи с интригуваща сюжетна линия, а   децата- артисти разказаха със стихотворения, песни, танци и музикално-двигателни импровизации за нещата, които ги свързват и сближават- обичта им към семейството, към приятелите в детската градина, към родния край и към Родината.

Както на всеки празник  всички в залата станаха прави, за да посрещнат знамето на детската градина. Всички заедно, с голямо вълнение пяхме химна на детската градина.

В своето слово директорката Татяна Терзиева приветства всички гости с „Добре дошли”. Тя припомни някой от най- важните епизоди от историята на детската градина и сподели, че дългият ред на годините не успя да промени обичта  ни към децата и стремежът ни да осъществяваме качествен образователно- възпитателен процес. Г-жа Терзиева   благодари на родителите на децата за доверието и съпричастието. Тя честити празника на децата, на екипа на детската градина и на родителите на децата и им пожела да са здрави, жизнерадостни и необходими. Г-жа Терзиева благодари на всички дарители, които направиха нашият празник по- красив и пълноценен: Фирма „Едуардо Миролио ЕАД”; пекарна „Желев- 96”- ЕООД; Фирма „Филас”; Парти агенция „Алмира”.

Поздравителните адреси : от Кмета на Община Сливен- Стефан Радев;  от г-н Димитър Митев- председател на Общински съвет- Сливен; от Началника на РУО Сливен г-жа Милена Чолакова; поздравителен адрес от Петя Петрова- директор на детска градина „Теменуга“ прочете г-жа Радостина Узунова

В концерта децата с голяма радост и непринуденост  изпълниха:

- музикално-двигателната импровизация „Усмивка”;

- музикално- подвижната игра „Котета- умници”;

- танц по песента „Обич” ( текст Дора Габе);

- темпераментно „Танго”;

- Емблематичните за нашата детска градина танци „Жива вода” и „Рипни Калинке да тропниме” (танцуваха децата от разновъзрастовите групи). Народният танц „Рипни Калинке да тропниме” впечатли публиката с детската    непринуденост и много ярко и артистично пресъздаване на хумористичните акценти;

- ромския танц „Буба Мара”, който  предизвика взрив от възхищение и радост у зрителите. Момичетата, облечени в красиви, пъстри, ромски костюми сякаш не стъпваха по земята с босите си крака. Момчетата умело акомпанираха на дайрета. Всяко движение на децата беше тържествен химн на младостта и на красотата;

- „Хоро”, изпълнено от децата от разновъзрастовите групи и техни учители (г-жа Милена Василева, г- жа Стоянка Стоянова и г-жа Величка Панайотова- майка на детето Мария Панайотова). Пет момчета бяха „жива музика” и виртуозно „свиреха” на тамбура, на гъдулка, на гайда, на кавал, на тъпан.

-Танц по песента: „Любов на прага на сърцето”. Прекрасните танцьорки завладяха публиката с изяществото на движенията, фееричните облекла и с неподражаемо настроение;.

- музикално- двигателна импровизация „Сняг” и танца „Чуден сън”. В навечерието на Коледа всеки епизод от тези изпълнения  изглеждаше като красива Коледна картичка, подарена на скъп човек. Изпълненията на децата от трета и четвърта група ни припомниха красотата и радостта, която носи първият сняг, вълненията, очакванията, надеждите, топлината на дома и обичта на близките ни хора в Коледната нощ;

- Песента на Орисницата и нейната благословия озариха празника ни и ни вдъхнаха надежда за още по- добри дни.

Концерта завърши с поклон на всички участници под звуците на песента „Рожден ден”.

Зала „Зора” е с 300 места и беше препълнена със зрители.

На празника присъстваха родители на децата, общественици, хора от квартала, официалните гости: г-жа Веселина Тонева- заместник председател на Общински съвет- Сливен, г-жа Лидия Димитрова- председател на комисията по образованието към Общински съвет Сливен; г-жа Дина Димитрова- старши експерт по предучилищно образование в РУО; г-жа Дияна Дякова- старши експерт по информационно осигуряване; г-жа Илонка Толева- старши експерт по приобщаващо образование; г-жа Соня Ношкова– главен специалист в Община Сливен; г-н Константин Славов- директор на СОУ „Св. Мина Пашов”, директори на детски градини, колеги учители от други детски градини.

Родителите изпитаха гордост от художествено-творческите постижения на своите деца. Те благодариха сърдечно на екипа на детската градина за прекрасния празник.

Директорите на детски градини и другите официални гости споделиха своя възторг от постиженията на децата и от педагогическото майсторство на учителите.

В празника участваха 86 деца от различни етноси- българи, роми, турци. Те блестящо изпълниха своите актьорски задачи. Малчуганите демонстрираха много добро сценично присъствие и самочувствие. Те изпитаха радост, вълнение и удовлетворение от постигнатите успехи. Децата искрено се радваха на бурните аплодисменти на публиката и заслужиха възхищението и благодарността на зрителите.

Педагогическите специалисти постигнаха целите и очакваните резултати, които си поставиха при подготовката и провеждането на празника „Моята мечта” в много добра степен.

Празникът допринесе във висока степен за художествено- творческото, личностното и социално развитие на децата.

Г-жа Терзиева- директор  и г-жа Стайкова – старши учител и председател на синдикалната организация организираха коктейл за екипа на детската градина и за официалните гости. Коктейлът се състоя в ресторанта на хотелски комплекс Национал Палас. Той беше богат, стилен и весел.

 

Учебна 2017 - 2018 година

На 5 и 6.07.2017 г. осем педагогически специалисти ( директорът и 7 учители ) се включиха в семинар на тема : „Конструктивно взаимодействие в мултикултурна среда, основано на зачитане  и уважение към различията“. Обучението се проведе в хотел „Спорт Палас“.  Проекта е съвместна инициатива на УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата и Център за приобщаващо образование. То се проведе от представители на Националната мрежа за децата и Център за приобщаващо образование. Той е насочен към укрепване на компетенциите на учителите и други професионалисти за работа в мултикултурна среда и насърчаването им да реализират дейности, в рамките на техните професионални отговорности и задачи, за намаляване на негативните стереотипи и предразсъдъци срещу ромските деца в училище, детската градина и общността като цяло. Инициативата обхвана учители от детски градини, начални учители, социални работници, психолози и други специалисти от социалните услуги.

Тя включва :

Дейност 1. Провеждане на двудневни групови сесии за планиране и работа в мултикултурна среда

Дейност 2. Реализиране на местни инициативи за намаляване на стереотипите и насърчаване на толерантност и уважение към различията.

Дейностите се реализираха в областите Шумен и Сливен в периода юни 2017 г. - май 2018 г.

На 4 и 5.09.2017 г. в обучение, проведено в хотел „Спорт Палас“ се включиха още четири старши учители. Обучението беше на същата тема : „Конструктивно взаимодействие в мултикултурна среда, основано на уважение и зачитане на различията“.

В семинар на тема: „Инструменти за обучение по права на човека в детската градина“ - „Unicef “ foreverychild, който се състоя на 24.01.2018 г. се включиха трима старши учители : Н.Папазова, П.Димитрова, А.Стайкова.

Във втория етап от проекта всяка детска градина или училище реализира своя предварително заявена инициатива. Ние подготвихме и реализирахме концерт под надслов : „Всички заедно". Благотворителният концерт се състоя на сцената на читалище „Зора“ на 26.04.2018 г. Участваха деца от всички групи в детската градина, които са от различни етноси.

Концертът се състоя с подкрепата на УНИЦЕФ и сдружение „Възможности без граници“. Той беше посветен на етническата толерантност. Сценарист, режисьор и хореограф на спектакъла беше г- жа Татяна Терзиева - директор на ДГ „Калина“. В концерта участваха 61 деца от детската градина, а също така учители, помощник - възпитатели и родители.

Залата беше пълна със зрители - родители, общественици, официални гости (от РУО Сливен, от Община Сливен, директори на детски градини). Децата - артисти се справиха блестящо с изпълнителските си задачи, проявиха заслужено самочувствие, сценично поведение и създадоха много радост и настроение у зрителите. Педагогическият екип, водещата на концерта - Здравка Кондева, помощник - възпитателите изпитаха професионална удовлетвореност от положения труд.

Родителите благодариха сърдечно на екипа за усилията на педагозите да приучат децата от различните етноси да живеят и творят заедно. Спектакълът допринесе в много голяма степен за сплотяване на общността в детската градина, за възпитаване на толерантност към различията и уважение към културата на всички етноси.