ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

История

Летописите разказват:


На 1.10.1959 г. във вилата на бившия фабрикант Стефан Стефанов е открита Седмична детска градина „ Вела Благоева ” с две детски групи. Тук постъпват деца, чийто родители работят на три смени във вълненотекстилния комбинат „ Георги Димитров ”.


През 1990 г. по предложение на педагогическия съвет СДГ „ Вела Благоева ” е преименувана на СДГ „ Калина ”.


Социално-икономическите условия, реституцията, ниската посещаемост принудиха общинското ръководство през 1997 г. да обедини Седмична детска градина „ Калина”, Целодневна детска градина „ Маргаритка ” и Санаториална детска градина „ Акация ”.

 

Новосъздаденото детско заведение прие името Седмична детска градина „ Калина ”. Четирите седмични групи бяха преместени от реституираната сграда във втори предачен цех в сградата на бившата вече Целодневна детска градина „ Маргаритка ”.


Днес Детска градина „ Калина ” се помещава в две сгради:


Централната сграда намираща се в кв. „ Комлука ”; улица „ Асеновска ” 72 Б е паметник на културата. Тя е дарена на Община Сливен от родолюбив българин, който е пожелал да се използва за училище. До 1975 г. в централната сграда се е помещавало основно училище „ Петър Андонов ”. От 1975 г. сградата е приспособена за детска градина.


Филиалът на детската градина се помещава в сградата на Ясла №12. Сградата е специално строена за детско заведение. Тя се намира на адрес: кв. „ Клуцохор ”; ул. „ Хилендар ” № 9.


Днес в детска градина „ Калина ” функционират шест целодневни групи.