ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Бюджет

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_31.03.2024_%D0%B3._1.pdf

Годишен бюджет 2024 г. 

Държавни дейности - 1 060 678 лв.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_12.2023..pdf

 

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_09.23..pdf

 

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_06.23..pdf

 

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_31.03.2023_%D0%B3..pdf

 

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/CCF_000700.pdf

 

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_30.09.2022_%D0%B3..pdf 

 

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/CCF_000428.pdf

Бюджет 2022 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_2022_%D0%B3..pdf

 

Годишен бюджет - план

  • Държавни дейности - 597 973 лв.
  • Местни дейности - 86 134 лв.

Информация за изпълнението на бюджета 2021 г.

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2021_%D0%B3..pdf

 

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

 http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_30%2C09%2C2021_%D0%94%D0%93_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%93%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdfhttp://dgkalina-sliven.com/uploads/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BF._%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_uc__30.09.2021.pdf