ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Квалификация

По проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ за учителите от Детска градина „Калина”  беше е организирано обучение.

Тема на обучението : „Компетентностният подход в обучението“ 

Място на обучението : Гранд хотел Поморие, гр. Поморие, област Бургас.

Период на обучението : 03 юни 2023 г.

Обучителна организация : РААБЕ България ЕООД, гр. София

Лектор : доц. д-р Венета Узунова

Брой педагогически специалисти : 14 педагога

 

 

 

По проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ за учителите от Детска градина „Калина”  е организирано обучение.

Тема на обучението : „Лична и професионална ефективност на учителя. Концепции за постигане на ефективност. Техники за повишаване на ефективността. Техники за развиване на „меките“ умения на учителя като предпоставка за повишаване на ефективността в педагогическия процес“ 

Място на обучението : Спа Хотел Изворите, с. Младежко, обл. Бургас.

Период на обучението : 18 и 19 юни 2022 г.

Обучителна организация : Център Щастие ЕООД, гр.Благоевград

Брой педагогически специалисти : 13 педагога