ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Трета група Слънчо

Учители:                                   Помощник - възпитател:

Радостина Узунова                    Емигюл Османова

Антоанета Стайкова

 

 

Тайната на умните деца е в думите, които чуват от своите родители

Децата ог група "Слънчо" се включиха в кампанията "Засаждаме бъдеще" с Гората. БГ