ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Трета група Щурчета

https://www.facebook.com/groups/291554402339547/?ref=share_group_link 

 

Учители:                             

Мария Георгиева  -  учител

Галя Тодорова - учител

 

Николина Тужарова - помощник - възпитател

 

Правила на група „ Щурчета“

  1. Ние сме приятели. Поздравяваме с „Добро утро” или „Добър ден” както учителката и помощник-възпитателя, така и децата в групата.
  2. Когато си тръгваме казваме „Довиждане“ на учителката и на помощник-възпитателя, така и на децата в групата и им пожелаваме „Приятна вечер“.
  3. Говорим тихо, движим се спокойно, храним се възпитано.
  4. Проявяваме търпение и изслушваме другия без да го прекъсваме.
  5. Ние сме учтиви и внимателни и да казваме „моля“, „благодаря“, „извинявай“
  6. Спазваме приетите правилата на играта, когато играем. Ако желаем да се включим в игра се обръщат към другите деца с молба („Може ли и аз да играя ?“), ако търсим участник в играта отправят покана: („Моля те, ела да поиграем! Заповядай да играем заедно!“);
  7. Когато се затрудняваме се обръщаме с молба, за да получим помощ от учителя и помощник – възпитателя. („Моля… „)
  8. Говорим учтиво и любезно. Не употребяваме обидни и неприлични думи.
  9. Чувстваме се свободни да задаваме въпроси и без притеснение да споделяме идеи.