ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Разновъзрастова група Врабчета - филиал

Учители : Надежда Папазова       Помощник - възпитатели : Радост Проданова

                  Стоянка Стоянова                                                      Здравка Кондева

 

Открит урок на тема: "Безопасност за всички".

На децата от група "Врабчета" бяха показани основни правила за безопасно движение по пътя.

 "Града, в който живея"

Децата от група "Врабчета" изобразиха на лист хартия своята представа за града, в който живеят.

Децата от групата представиха в открит урок "Дядовата махала" своя съвместен макет за квартала, в който живеят. Всяко от децата изработи своя жилищен блок или къща.

Димитър Еремиев от група "Врабчета" спечели II място на конкурс "Коледна картичка"  на библиотека "Сава Доброплодни"- Сливен за най-добро пожелание.

Прикачени документи

ПРАВИЛА ВРАБЧЕТА.docx
20171120_125839.jpg