ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Първа група Мечо Пух

https://www.facebook.com/groups/1367830126697244

 

Учители:                        

Пенка Димитрова - старши учител

Величка Колева   - учител

 

Стефка Самсарджиева - помощник - възпитател