ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Първа група Мечо Пух

Учители:                        Помощник-възпитател: Стефка Самсарджиева

Пенка Димитрова   

Величка Колева                     

 

По случай националния празник на България - трети март, децата от група "Мечо Пух" показаха пред своите родители знания за България, героите, знамето и националните ценности. Изпълниха песни и стихотворения за славния български народ и неговите герои.