ДГ Калина

Детска градина в град Сливен

План_за_работа_в ДГ "Калина" в условията на COVID_19

Информация_за_родители

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ЗАПИСАНИ

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник бр.75 от 10 септември 2021 г.  е публикувана

Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.

Създаден е чл. 10а:

„Чл. 10а. (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат  да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболяваемостта по ал.1.

(3) Отсъствията по ал.1 са отсъствия по уважителни причини.“

 

Това означава, че когато в област Сливен е регистрирана14-дневна заболеваемост над 250

на 100 000 души от населението, според Седмичен графичен анализ на Национален център по заразни и паразитни болести/НЦЗПБ/, децата могат да отсъстват по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора.

Уведомление може да получите от учителите на съответната група

 

Информация за 14 дневната заболеваемост по области може да откриете по всяко време на следния линк: https://covid19.ncipd.org/

Информацията се  подготвя от НЦЗПБ и се обновява всеки вторник.

 

Актуални новини
Група Щурче
Първа група Щурчета - ДГ Калина - Сливен
Група Мечо Пух
Втора група Мечо Пух - ДГ Калина - Сливен
Група Усмивка
Трета група Усмивка - ДГ Калина - Сливен
Група Слънчо
Четвърта група Слънчо - ДГ Калина - Сливен
Група Врабчета
Разновъзрастова група Врабчета - ДГ Калина - Сливен
Група Пинокио
Разновъзрастова група Пинокио - ДГ Калина - Сливен